Ważne Informacje

Szanowni Rodzice!


Informacji odnośnie ceny miesięcznej opłaty za żywienie prosimy zasięgać w sekretariacie szkoły tel. 58 307-38-23 lub na naszej stronie internetowej http://www.sp61.eu.

Uwzględnienie odliczeń za obiad jest zgłoszenie odwołania obiadów na określony czas - w sekretariacie szkoły osobiście lub na adres mailowy: stolowkasp61@gmail.com

Karta zapisu dziecka na obiady pobierz

Karta rezygnacji dziecka z obiadów pobierz

 

Należność za żywienie w roku szkolnym 2016/2017
Ilość dni żywieniowych w czerwcu: 14
cena jednostkowa obiadu: 3,80 zł
14 x 3,80 zł = 53,20 zł
Wpłaty za obiady należy dokonać na numer konta
Szkoła Podstawowa nr 61 im. Józefa Wybickiego
49 1240 1268 1111 0010 3841 0928
Adres szkoły: ul. Sienna 26, 80-605 Gdańsk
tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka i miesiąc żywieniowy

Regulamin:

 1. Zapisy na obiady przyjmowane są w sekretariacie szkolnym.
 2. Zgłoszenia dokonują rodzice, wypełniając druk deklaracji.
 3. Miesięczna opłata za obiady naliczana jest z góry.
 4. Odliczeń za czasową nieobecność dziecka w Szkole dokonuje się w następnym miesiącu licząc od następnego dnia po zgłoszeniu.
 5. Warunkiem uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie nieobecności dziecka - odwołanie obiadów na określony czas - w sekretariacie szkoły osobiście lub na adres mailowy: stolowkasp61@gmail.com.
 6. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłki do 10 dnia danego miesiąca tylko na konto szkoły.
 7. Nr konta oraz należność za obiady w danym miesiącu podane są na stronie internetowej szkoły http://www.sp61.eu oraz na tablicy w szatni.
  nr konta Szkoły Podstawowej nr 61: 49 1240 1268 1111 0010 3841 0928
  adres szkoły: ul. Sienna 26, 80-605 Gdańsk
  tytułem: obiady wrzesień imię i nazwisko ucznia klasa
 8. W przypadku nieterminowego dokonywania wpłat lub niezapłacenia w danym miesiącu dziecko zostanie wypisane z obiadów.
 9. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i właściwego zachowania się na terenie stołówki.

Zasady zachowania w stołówce szkolnej

 1. Uczniowie korzystający z obiadów przychodzą do stołówki o wyznaczonej porze - zgodnie z harmonogramem, który jest ułożony w oparciu o plan zajęć poszczególnych klas.
 2. Harmonogram wywieszony jest na tablicy ogłoszeń.
 3. Podczas oczekiwania na wydanie obiadu, jak i podczas jego spożywania, uczeń ma obowiązek zachować się kulturalnie.
 4. W kolejce po posiłek wydawany w okienku (drugie danie), należy ustawiać się jeden za drugim, nie wolno wchodzić bez kolejki i potrącać innych.
 5. Nie wolno zajmować miejsc innym uczniom stojącym jeszcze w kolejce.
 6. Po zjedzeniu posiłku uczeń odnosi naczynia i sztućce do wyznaczonego okienka.
 7. Uczeń zobowiązany jest do pozostawienia stołu w należytej czystości oraz do zasunięcia krzesła.

Smacznego!

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 61 im. Józefa Wybickiego

Adres:
      Sienna 26
      80-605 Gdańsk
      pomorskie
      Polska

E-mail:
      sp61gd@wp.pl

Telefon:
      583073823

Faks:
      583038292

Telefon komórkowy:
      503071779