Galeria szkolna

      A tak prezentowaliśmy się na poniedziałkowej karnawałowej dyskotece.