klasa0

klasa1

Szanowni Rodzice, zainteresowani zapisem dziecka do naszej szkoły. W roku szkolnym 2017/2018 przyjmujemy:

  • do oddziału przedszkolnego, tzw. „0” dzieci 5 i 6 letnie
  • do klasy I dzieci 6 i 7 letnie - po odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego

Co należy zrobić?

Oddział przedszkolny

1. Rodzic/opiekun prawny wypełnia wniosek dostępny w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły i składa go w sekretariacie szkoły.

lub

2. W terminie od 24 kwietnia 2017 roku godz. 9.00 do 10 maja 2017 roku godz. 15.00 wypełnia elektroniczną deklarację wyboru placówki dostępną na stronie internetowej Gdańskiej Platformy Edukacyjnej przejdź.

Proszę pamiętać o konieczności zaznaczenia wyboru jako pierwszej naszej szkoły, jeżeli taka jest Państwa wola. W razie jakichkolwiek problemów z logowaniem pomoże Państwu w sekretariacie pracownik szkoły.


Klasy pierwsze

1. Rodzic/opiekun prawny wypełnia wniosek dostępny w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły i składa go w sekretariacie szkoły.

lub

2. Wypełnia elektroniczną deklarację wyboru szkoły, która dostępna będzie od 24 kwietnia 2017 do 10 maja 2017 roku godz. 15.00 na stronie internetowej Gdańskiej Platformy Edukacyjnej przejdź.

Proszę pamiętać o konieczności zaznaczenia wyboru jako pierwszej naszej szkoły, jeżeli taka jest Państwa wola. W razie jakichkolwiek problemów z logowaniem pomoże Państwu w sekretariacie pracownik szkoły.

REJESTRACJA KANDYDATA KROK PO KROKU

Elektroniczna rejestracja dziecka odbywa się w pięciu krokach, podczas których wprowadzane są dane wymagane w procesie rekrutacji oraz generowany jest wydruk wypełnionego wniosku.

KROK 1 W tym kroku należy wprowadzić numer PESEL kandydata lub zaznaczyć, że kandydat nie posiada numeru PESEL i podać datę urodzenia oraz płeć. Dla kandydata nieposiadającego numeru PESEL system wygeneruje pesel zastępczy do celu przeprowadzenia rekrutacji.

1

Po zapoznaniu się z wyświetlonymi informacjami należy ponownie kliknąć przycisk Dalej.

KROK 2 oraz 3 W tym kroku konieczne jest uzupełnienie wszystkich pól, przy których w nawiasie widnieje dopisek wymagane. Dotyczy to zarówno danych kandydata jak i jego opiekunów prawnych. Pozostałe pola nie wymagają uzupełnienia, zaleca się jednak ich wypełnienie (szczególnie pola dotyczące numeru telefonu i adresu e-mail), ponieważ w razie nieprawidłowości w danych, szkoła będzie mogła skontaktować się z opiekunami kandydata.

2

Aby przejść do kolejnego kroku, należy kliknąć przycisk Dalej.

KROK 4 W tym kroku należy stworzyć listę preferencji kandydata, proszę pamiętać o konieczności zaznaczenia wyboru jako pierwszej naszej szkoły. Aby dodać kolejne pozycje do listy, należy skorzystać z listy wyboru znajdującej się poniżej listy preferencji. Należy wybrać miejscowość, jednostkę i oddział, a następnie kliknąć przycisk Dodaj.

4

 Po wyborze preferencji należy przejść do kolejnego kroku klikając przycisk Dalej.

KROK 5 Ten krok ma na celu wskazanie kryteriów spełnianych przez kandydata. W zależności od szkoły lub grupy rekrutacyjnej kryteria oraz ich liczba mogą być różne. Odpowiedzi na kryteria należy wybrać z dostępnych list. Po najechaniu kursorem na ikonę 5, wyświetli się informacja, jakim dokumentem należy potwierdzić spełnianie wybranego kryterium.

6

Po wybraniu odpowiedzi na wszystkie kryteria należy przejść do kolejnego kroku, klikając przycisk Dalej.

Istotną częścią formularza jest sekcja Utworzenie Konta, w której system generuje unikalny login użytkownika. Należy zanotować wygenerowany login, aby uniknąć problemów przy kolejnych logowaniach. W przypadku zgubienia loginu należy skontaktować się ze szkołą pierwszego wyboru. Należy wprowadzić i powtórzyć hasło, przy pomocy którego będzie się można zalogować do systemu (w celu sprawdzenia bądź poprawienia danych).

Harmonogram rekrutacji:

Wniosek:

  • o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego pobierz
  • o kontynuowanie nauki w klasie pierwszej dla dziecka spoza obwodu pobierz

Mapa

Drukuj

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 61 im. Józefa Wybickiego

Adres:
      Sienna 26
      80-605 Gdańsk
      pomorskie
      Polska

E-mail:
      sp61gd@wp.pl

Telefon:
      583073823

Faks:
      583038292

Telefon komórkowy:
      503071779